Penthouse serviced apartment for rent in Ngo Quang Huy 2 bedrooms

 • CHO-TH~1
 • CH98AB~1
 • CHO-TH~4
 • CH12CC~1
 • CH67F0~1
 • CHBC25~1
 • CH91CC~1
 • CH579D~1
 • CHO-TH~3
 • CH3C25~1
 • CHF00B~1
 • CHB6DB~1
 • CH9B63~1
 • CHE0A7~1
 • CHC53F~1
 • CHA3B6~1
 • CH5E72~1
 • CHB31A~1
 • CHDE72~1
 • CH1AAC~1
 • CH54DB~1
 • CH7F34~1
 • CHO-TH~2
 • CHE5FF~1

For rent $ 1,700 / Month - Service apartment
100 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Penthouse serviced apartment for rent in Ngo Quang Huy, Thao Dien, District 2. Structure 2 bedrooms, 2 bathrooms with an area of ​​100m2 with many class facilities such as swimming pool & gym, large balcony.
Rental price: $1,700/month ~ VND39 million/month ($1,400/month for the first 3 months)

Utilities

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121