One bedroom apartment for rent in Masteri An Phu, 52m2

  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-0
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-1
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-2
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-3
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-5
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-7
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-8
  • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-05-10-19-proviewland-9

For rent $517 / Month - Apartment
52 m2 1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri An Phu apartment for rent, A-XX.05, including 1 bedroom, 1 bathroom, living room, kitchen, area 52m2.
Utilities: amusement parks, multi-function rooms, gym, spa, yoga, close to schools, hospitals, ….
Price: $ 517 / Month

 

Utilities:
✔️ Park ✔️ Swimming pool ✔️ Reception

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Other utilities …

Location:

Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121