Need to rent villa Nguyen Duy Hieu, 250m2 of land, 3 floors, 5 bedrooms, no furniture

  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3981
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3982
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3983
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3984
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3985
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3986
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3987
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3988
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3989
  • cho-thue-biet-thu-nguyen-duy-hieu-quan-2-3990

For rent Contact - House, Villa
250 m2 5 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Villa / townhouse for rent in Thao Dien, District 2, front of Nguyen Duy Hieu street (6m front), Thao Dien ward, district 2. Nice location for … Modern designer, solid structure. Including a ground floor 2 floors, houses without furniture, with an area of 250m2, using area of 360m2. Including 5 bedrooms, 4 WC
Rent: Contact

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121