Need for rent Serviced apartment buildings in Phu Nhuan Nguyen Kiem 15 rooms 438m2

  • Ban-toa-nha-can-ho-dich-vu-Phu-Nhuan-Nguyen-Kiem-15-phong-DT-438m2-proviewland-030720-01
  • Ban-toa-nha-can-ho-dich-vu-Phu-Nhuan-Nguyen-Kiem-15-phong-DT-438m2-proviewland-030720-02
  • Ban-toa-nha-can-ho-dich-vu-Phu-Nhuan-Nguyen-Kiem-15-phong-DT-438m2-proviewland-030720-03
  • Ban-toa-nha-can-ho-dich-vu-Phu-Nhuan-Nguyen-Kiem-15-phong-DT-438m2-proviewland-030720-04
  • Ban-toa-nha-can-ho-dich-vu-Phu-Nhuan-Nguyen-Kiem-15-phong-DT-438m2-proviewland-030720-05

For rent $ 3,880 / Month - Office
438 m2 15 Bedrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

For rent Serviced apartment buildings in Phu Nhuan Nguyen Kiem street, owns modern architecture, including 15 rooms, 6 floors, wide frontage. The building has a land area of 103.6m2 and a floor area of 438.1m2.
Townhouse for rent in Phu Nhuan has been equipped with full amenities, modern furniture. Convenient transportation area, high-class utilities.
Price for rent:  $ 3,880 / Month .

Ban toa nha can ho dich vu tai Phu Nhuan

 

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121