Mega Villa District 9 villa for rent high-end furniture 3 bedrooms

  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-01
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-02
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-03
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-04
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-05
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-06
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-07
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-08
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-09
  • Mega-villa-district-9-for-rent-3brs-3floor-good-price-proview-030919-10

For rent $750 / Month - Villa
225 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Mega Villa for rent in District 9 includes 3 floors, 3 bedrooms, 3 bathrooms, an area ​​of 225m2. The villa has been fully furnished with high-class furniture, luxurious design, located in a secure, quiet area, high-class utility.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121