Masteri Thao Dien fully furnished with 1 bedroom for rent

  • cho-thue-Masteri-1pn-11-2019-proviewland-2
  • cho-thue-Masteri-1pn-11-2019-proviewland-3
  • cho-thue-Masteri-1pn-11-2019-proviewland-5
  • cho-thue-Masteri-1pn-11-2019-proviewland-6
  • cho-thue-Masteri-1pn-11-2019-proviewland-7
  • Masteri-Thao-Dien

For rent $750 / Month - Apartment
50 m2 1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri Thao Dien apartment for rent, B-XX.01, designed with 1 bedroom, 1 bathroom, living room, kitchen. The apartment is fully furnished with an area of 50m2.
Price: $ 750 / Month
Utilities: gym, swimming pool, restaurant area, cinema complex, entertainment center, sport center,  green park ..

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121