Masteri Thao Dien for rent 4 bedrooms at T1 tower full furniture

 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-12
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-1
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-18
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-17
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-16
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-14
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-13
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-11
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-10
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-9
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-8
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-7
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-6
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-5
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-4
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-3
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-4brs-T1--31-07-proviewland-2
 • Masteri-Thao-Dien-facilities-tien-ich-a
 • unnamed
 • Masteri-Thao-Dien-location-vi-tri

For rent $ 1,500 / Month - Apartment
132 m2 4 Bedrooms 4 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121