Masteri Thao Dien apartment for sale with 2 bedrooms, fully furnished

 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-2
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-3
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-4
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-5
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-6
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-7
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-9
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-10
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-11
 • ban-Masteri-2pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-12
 • Mat-bang-can-ho-2pn

For sale $169,565 - Apartment
68 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri Thao Dien apartment for sale, designed with 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen. The apartment is fully furnished with an area of 68m2.
Price: $169,565

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121