Masteri An Phu for rent luxury apartment, high floor, A Tower, 2 bedrooms

 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-01
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-02
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-03
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-04
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-05
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-06
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-07
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-69m2-block-A-proviewland-141219-08
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-69,6m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 1,000 / Month - Apartment
69 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment at Masteri An Phu District 2 for rent good price, including 2 apartments A-xx.04 and A-xx.05 including 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 69m2. The apartment has been fully furnished with luxurious furniture. Located at the top of A Masteri tower, the river view is very beautiful.
Price for rent: $ 1,000 / Month – Including management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121