Masteri An Phu apartment for rent, good price, high floor B Tower 2 bedrooms

  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-proviewland-141219-01
  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-proviewland-141219-02
  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-proviewland-141219-03
  • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-69m2
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 700 / Monht - Apartment
70 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

The apartment for rent at Masteri An Phu is fully furnished with high-class furniture, including 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 70m2. The apartment is on high floor at Tower B, nice view. The inner area is full of modern amenities, airy space.
Price for rent: $ 700 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121