Masteri An Phu apartment for rent with 2 bedrooms, 71m2 fully furnished corner unit

 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-01
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-02
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-03
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-04
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-05
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-06
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proview-221019-07
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-71,19m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 774 / Month - Apartment
71 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Masteri An Phu has an area of 71.2m2, modern design with 2 bedrooms, 2 bathrooms, luxurious architecture. The apartment has been fully furnished with high-class furniture, high floor corner apartment at Masteri An Phu, Tower A, very nice highway view.
Price for rent: $ 774 / Month.

Utilities:

✔️ Park ✔️ Swimming pool ✔️ Reception

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Tennis Court ✔️ Other utilities …

 

Location:

Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121