Masteri An Phu apartment for rent includes 2 bedrooms with high class furniture

 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-01
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-02
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-03
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-04
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-05
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-A-proviewland-071119-06
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-74m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 850 / Month - Apartment
74 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri An Phu apartment for rent has an area of 74m2, architecture includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, large living room, … Apartment for rent in District 2 has been fully furnished with luxurious and high-class furniture. The apartment owns very nice view at Block A.
Price for rent: $ 850 / Month – Management fee

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121