Luxury apartment for sale in block 1B The Estella An Phu 3 bedrooms on the middle floor

 • The-Estella-An-Phu-ban-can-ho-3pn-171m2-block-1B-proviewland-281219-01
 • The-Estella-An-Phu-ban-can-ho-3pn-171m2-block-1B-proviewland-281219-02
 • The-Estella-An-Phu-ban-can-ho-3pn-171m2-block-1B-proviewland-281219-03
 • The-Estella-An-Phu-ban-can-ho-3pn-171m2-block-1B-proviewland-281219-04
 • The-Estella-an-phu-facilities-tien-ich-b
 • Can-h0-the_estella (1)
 • Can-h0-the_estella (2)
 • Can-h0-the_estella (3)
 • Can-h0-the_estella (4)
 • Can-h0-the_estella (5)
 • Can-h0-the_estella (6)
 • Can-h0-the_estella (7)
 • The-Estella-an-phu-facilities-tien-ich-d
 • Can-h0-the_estella (8)
 • Can-h0-the_estella (9)
 • Can-h0-the_estella (10)
 • Can-h0-the_estella (11)
 • Can-h0-the_estella (12)
 • Can-h0-the_estella (13)
 • Can-h0-the_estella (14)
 • Can-h0-the_estella (15)
 • Can-h0-the_estella (16)
 • Can-h0-the_estella (17)
 • Can-h0-the_estella (18)
 • Can-h0-the_estella (19)
 • The-Estella-An-Phu-layout-mat-bang-3pn-3BL1
 • The-Estella-An-Phu-layout-mat-bang
 • The-Estella-an-phu-facilities-tien-ich-a
 • The-Estella-an-phu-facilities-tien-ich-c
 • Can-h0-the_estella (20)
 • Can-h0-the_estella (21)
 • The-Estella-an-phu-location-vi-tri
 • Can-h0-the_estella (22)

For sale $ 447,305 - Apartment
171 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for sale in The Estella An Phu has an area of 171m2, including 3 bedrooms, 3 bathrooms, large living room, … fully furnished. Apartment for sale on middle floor of block 1B, nice view, airy space.

Price: Price: 10.3 Billion VND ~ $ 447,305.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121