Luxury apartment for rent in Masteri An Phu, low floor with 2 bedrooms

 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-01
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-02
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-03
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-04
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-05
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-06
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-07
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-08
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-09
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-10
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-2brs-block-B-proviewland-071119-11
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-71m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 850 / Month - Apartment
71 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Masteri An Phu includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 71m2. The apartment has full of high-class furniture, nice layout, modern architecture with cool space. Apartment for rent in District 2, block B at Masteri An Phu, nice view.
Price for rent: $ 850 / Month – Negotiate, included management fee.

Utilities:
✔️ Park ✔️ Swimming pool ✔️ Reception

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Tennis Court ✔️ Other utilities …

 

Location:

Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway, Ward, Thao Dien, District 2, HCMC, Vietnam

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121