Low floor Bora Bora Diamond Island for rent with 2 bedrooms

 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-01
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-02
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-03
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-04
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-05
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-06
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-07
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-08
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-09
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-10
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-11
 • Diamond-Island-Bora-apartment-for-rent-2bedrooms-proview-100619-12
 • Diamond-Island-DKC-Bora-Bora-layout-2CS-2PN
 • Facilities-at-Diamond-Island-a
 • Facilities-at-Diamond-Island-b
 • Facilities-at-Diamond-Island-c
 • Facilities-at-Diamond-Island-d
 • Facilities-at-Diamond-Island-e
 • Diamond-Island-location-vi-tri

For rent $1,300 / Month - Apartment
90 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Need to rent Diamond Island apartment low floor, fully furnished very luxurious, with a total area of ​​90m2, usable area of ​​84m2. Including 2 bedrooms, 2 bathrooms. Low floor apartment for rent in Bora Bora tower, beautiful balcony view.
Price for rent: $ 1,300 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121