Low floor apartment for rent with 2 bedrooms in Block B Masteri An Phu

 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-01
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-02
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-03
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-04
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-05
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-06
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-07
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-08
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-09
 • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-low-floor-block-A-proview-231019-10
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-69,7m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 990 / Month - Apartment
70 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri An Phu luxury apartment for rent includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 70m2. The apartment is fully equipped with high-class furniture, spacious living room with full amenities. Apartment for rent in District 2 low floor Block B highway view
Price for rent: $ 990 / Month.

Utilities:

✔️ Park ✔️ Swimming pool ✔️ Reception

✔️ Parking ✔️ Gym ✔️ Library

✔️ Tennis Court ✔️ Other utilities …

 

Location:

Masteri An Phu, 179 Hanoi Highway, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121