Low floor 4 bedroom apartment for rent at Opal Saigon Pearl Binh Thanh

  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-01
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-00
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-02
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-03
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-04
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-05
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-06
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-4PN-158m2-can-goc-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-101220-07
  • Saigon-Pearl-Opal-mat-bang-can-ho-08B-f-04-21

For rent $ 1,510 / Month - Apartment
158 m2 4 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Luxury apartment for rent at Opal Saigon Pearl Binh Thanh has modern architecture including 4 bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, family room, … with an area of ​​157.94m2.
Apartment for rent at Opal Saigon Pearl low floor, corner apartment, house without furniture, overlooking the Saigon Pearl villa area.
Price for rent:  $ 1,510 / Month  ~ 35 Million VND / Month.

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121