Lexington Residence District 2 apartment for rent 3 bedrooms high floor

 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-01
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-02
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-03
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-04
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-05
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-06
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-07
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-08
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-09
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-3beds-97m2-proviewland-301219-10
 • Lexington-Residence-layout-mat-bang-3pn-97m2
 • Lexington-Residence-facilities-a
 • Lexington-Residence-facilities-b
 • Lexington-Residence-facilities-c
 • Lexington-Residence-facilities-d
 • Lexington-Residence-facilities-e
 • Lexington-Residence-facilities-f

For rent $ 860 / Month - Apartment
97 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Lexington Residence has an area of 97m2, including 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, … fully equipped with luxurious furniture. High floor apartment in block B nice view.

Price for rent: $ 860 / Month – Including management fee

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121