High floor apartment for rent with good price Masteri Thao Dien, 2 bedroom, furnished

 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-01
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-02
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-03
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-04
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-05
 • Masteri-Thao-Dien-apartment-for-rent-2brs-70m2-T3-proviewland-121219-06
 • Masteri-Thao-Dien-mat-bang-layout-T3-2pn-70m2
 • Masteri-Thao-Dien-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-Thao-Dien-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-Thao-Dien-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-Thao-Dien-location-vi-tri

For rent $ 850 / Month - Apartment
70 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment at Masteri Thao Dien for rent includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 70m2. The apartment is fully furnished with high-class furniture, high floor in T3 tower, very nice river view.

Price for rent: $ 850 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121