High floor apartment for rent in Vista Verde, T2 tower with 2 bedrooms, river view

 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-01
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-02
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-03
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-04
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-05
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-06
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-07
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-08
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-09
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-10
 • Vista-Verde-apartment-for-rent-2brs-block-T2-proviewland-161219-11
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-1
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-2
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-3
 • Vista-verde-location-vi-tri

For rent $ 900 / Month - Apartment
80 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Vista Verde District 2 has an area of 80m2, architecture including 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, … fully equipped with high-class furniture. High floor apartment for rent at T2 tower, nice river view.
Price for rent: $ 900 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121