Garden apartment for sale in Diamond Island with 3 bedrooms in Canary Tower

 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-01
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-02
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-03
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-04
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-05
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-06
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-07
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-08
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-09
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-10
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-11
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-12
 • Diamond-Island-DKC-apartment-can-ho-3pn-321m2-Canary-proviewland-161119-13
 • Facilities-at-Diamond-Island-a
 • Facilities-at-Diamond-Island-b
 • Facilities-at-Diamond-Island-c
 • Facilities-at-Diamond-Island-d
 • Facilities-at-Diamond-Island-e
 • Diamond-Island-location-vi-tri

For sale $543,478 - Apartment
321 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Diamond Island apartment for sale, G floor, including garden, 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, … with an area of ​​321m2. Apartment with basic furniture, G floor in block Canary has luxurious and modern architecture.
Price: $543,478

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121