Duplex Masteri Thao Dien for sale, fully furnished 3-bedroom

 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-3
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-4
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-5
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-7
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-8
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-9
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-10
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-11
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-12
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-13
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-14
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-15
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-16
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-17
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-18
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-19
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-20
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-21
 • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-22

For sale $478,261 - Apartment
165 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Duplex Masteri Thao Dien for sale, T4-XX.09, designed with 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen. The apartment is fully furnished with an area of 165m2.
Price: $478,261
Utilities: gym, swimming pool, restaurant area, cinema complex, entertainment center, sport center, green park …

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121