Duplex Masteri Thao Dien for rent, fully furnished 3 bedroom

  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-11
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-12
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-14
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-16
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-17
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-18
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-19
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-20
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-21
  • ban-Duplex-Masteri-3pn-NTDD-1-11-2019-proviewland-22

For rent $2,500 / Month - Apartment
165 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Duplex Masteri Thao Dien apartment for rent, T4-XX.09, designed with 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen. The apartment is fully furnished with an area of 165m2.
Price: $ 2,500 / Month
Utilities: gym, swimming pool, restaurant area, cinema complex, entertainment center, sport center, green park …

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121