Duplex apartment in Vista Verde for sale 2 bedrooms high floor

 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-01
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-02
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-03
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-04
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-05
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-06
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-07
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-08
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-09
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-10
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-11
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-12
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-13
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-14
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-15
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-16
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-17
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-18
 • Vista-Verde-ban-can-ho-duplex-2tang-2pn-125m2-proview-200919-19
 • Vista-Verde-mat-bang-layout-tong-the
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-1
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-2
 • Vista-verde-facilities-tien-ich-3
 • Vista-verde-location-vi-tri

For sale $310,869 - Apartment
125 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Duplex apartment for sale in Vista Verde District 2 includes 2 floors, 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 125m2. Duplex apartment high floor in T1 tower, nice view. The apartment has been fully furnished with high-class furniture, modern and luxurious design.
Price: 7.15 billion vnd ~ 310,869 USD

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121