Dualkey apartment for rent at Maldives Diamond Island

 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-01
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-02
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-03
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-04
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-05
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-06
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-07
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-08
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-09
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-10
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-11
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-12
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-13
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-14
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-15
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-16
 • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-dualkey-3beds-164m2-proviewland-101219-17
 • Diamond-Island-DKC-Maldives-mat-bang-dual-key
 • Facilities-at-Diamond-Island-a
 • Facilities-at-Diamond-Island-b
 • Facilities-at-Diamond-Island-c
 • Facilities-at-Diamond-Island-d
 • Facilities-at-Diamond-Island-e
 • Diamond-Island-location-vi-tri

For rent $ 1,800 / Month - Apartment
164 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Diamond Island has an area of 164m2, Dualkey apartment including 2-bedroom 109m2 and 1-bedroom 55m2. Unique architecture with 3 bedrooms, 3 bathrooms, 2 living rooms. Apartment for rent in District 2, fully furnished, balcony view river, beautiful city view.
Price for rent: $ 1,800 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121