Diamond Island apartment for rent, fully furnished 2 bedrooms

  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-2
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-4
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-5
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-6
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-7
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-8
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-9
  • Diamond island-apartment-for-rent-2brs-07-09-proviewland-10

For rent $ 1,250 / Month - Apartment
107 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Diamond Island apartment for rent, including 2 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen. Equipped with fully furnished furniture, area 107m2, low floor.
Utilities: Swimming pool, Park, Golf, Children’s play area, …
Price: $ 1,250 / Month

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121