Diamond Island apartment for rent 3 bedrooms full furnished river view

 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-1
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-2
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-3
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-4
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-5
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-6
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-7
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-9
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-10
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-11
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-12
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-13
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-14
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-15
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-16
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-17
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-18
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-19
 • cho-thue-DKC-B-xx.08-3pn-view-song-proviewland-25022020-20
 • mat-bang

For rent $1,500 / Month - Apartment
117 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Diamond Island, B-xx.08, luxury design apartment with 3 bedrooms, 2 bathrooms, living room, kitchen, fully furnished with a total area of ​​117m2.- Balcony: Northeast direction, Door: Southwest direction
– View Saigon River – Phu My Bridge, District 7, Park, Children’s Play Area, Giong Ong To River.

Price: $ 1,500 / Month ~ 35 Million / Month 
Facilities: Playground, Swimming pool, Front desk, Parking lot, Gym, Library, Tennis court, Other utilities …
Location: Diamond Island, front of No. 1, Street 104, Binh Trung Tay Ward, District 2, Ho Chi Minh City.

 

Utilities

Project information:

Diamond Island Project

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121