Beautiful Apartment for sale in Vinhomes Central Park, Landmark 3 Tower

 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-01
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-02
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-03
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-04
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-05
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-06
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-07
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-08
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-09
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-10
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-11
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-12
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-13
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-14
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-15
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-16
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-17
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-18
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-20
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-21
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-22
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-23
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-24
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-25
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-27
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-ban-can-ho-3pn-proview-080519-28
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-layout-mat-bang-can-ho-3PN-100m2
 • Vinhomes-Central-Park-Landmark3-Landmark2
 • Vinhomes-Central-Park-facilities-tien-ich-1
 • Vinhomes-Central-Park-facilities-tien-ich-2
 • Vinhomes-Central-Park-facilities-tien-ich-3
 • Vinhomes-Central-Park-facilities-tien-ich-4
 • Vinhomes-Central-Park-location-vi-tri

For sale $369,565 - Apartment
100 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

The apartment for sale at Vinhomes Central Park, Landmark 3 Tower has an area of 100m2, including 3 bedrooms, 2 bathrooms. Fully equipped with high-class furniture, luxurious design. The apartment for sale is on high floor with nice balcony view, Landmark 81 view, park view.
Price: $369,565 – All fees and taxes are included.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121