Apartment in Lexington District 2 for rent with 1 bedroom high floor Block C

 • Lexington-residence-apartment-for-rent-1br-high-floor-proviewland-011119-01
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-1br-high-floor-proviewland-011119-02
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-1br-high-floor-proviewland-011119-03
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-1br-high-floor-proviewland-011119-04
 • Lexington-residence-apartment-for-rent-1br-high-floor-proviewland-011119-05
 • Lexington-Residence-layout-mat-bang-1pn-48m2
 • Lexington-Residence-facilities-a
 • Lexington-Residence-facilities-b
 • Lexington-Residence-facilities-c
 • Lexington-Residence-facilities-d
 • Lexington-Residence-facilities-e
 • Lexington-Residence-facilities-f

For rent $ 650 / Month - Apartment
48 m2 1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Lexington District 2 includes 1 bedroom, 1 bathroom, 48.5m2 area, modern architecture, fully furnished with luxurious furniture, high floor, nice view at Tower C.
Price for rent: $ 650 / Month – Management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121