Apartment for sale at Diamond Island, Bahamas Tower, 3 bedroom, low floor, pool view

 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-01
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-02
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-03
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-04
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-05
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-06
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-07
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-08
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-09
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-10
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-11
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-12
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-13
 • Diamond-Island-DKC-ban-can-ho-3pn-117m2-Bahamas-proviewland-131219-14
 • Diamond-Island-DKC-Bahamas-layout-mat-bang-3pn-3c
 • Facilities-at-Diamond-Island-a
 • Facilities-at-Diamond-Island-b
 • Facilities-at-Diamond-Island-c
 • Facilities-at-Diamond-Island-d
 • Facilities-at-Diamond-Island-e
 • Diamond-Island-location-vi-tri

For sale $347,826 - Apartment
117 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Diamond Island apartment for sale includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 117m2, luxurious design, modern architecture. Low floor apartment in Bahamas Tower has beautiful view of the local pool.
Price: $347,826

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121