Apartment for rent with 2 bedrooms high floor at Masteri An Phu Tower B

 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-01
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-02
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-03
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-04
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-05
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-06
 • Masteri-An-Phu-can-ho-ban-2pn-tang-cao-block-B-70m2-proview-191019-07
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-69,8m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 750 / Month - Apartment
70 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in Masteri An Phu has been fully furnished with luxurious furniture, modern architecture including 2 bedrooms, 2 bathrooms, with an area of ​​70m2. Apartment for rent in District 2, high-class amenities, high floor, nice tower B
Price: $ 750 / Month

 

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121