Apartment for rent in Diamond Island, 2 bedrooms, Canary tower on the middle floor

  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-01
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-02
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-03
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-04
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-05
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-06
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-07
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-08
  • Diamond-Island-DKC-apartment-for-rent-2pn-88m2-canary-proviewland-171219-09

For rent $ 1,295 / Month - Apartment
88 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Diamond Island apartment for rent includes 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 88m2, extremely luxurious design, fully furnished. Medium floor apartment for rent in Canary tower, river view, nice pool view.
Price for rent: $ 1,295 / Month – Including management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121