Apartment for rent in City Garden, Crecent tower, middle floor, 1 bedroom

 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-01
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-02
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-03
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-04
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-05
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-06
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-07
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-08
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-09
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-10
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-11
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-12
 • City-garden-apartment-for-rent-1bed-70m2-crecent-proviewland-131219-13
 • City-Garden-apartment-facilities-proview-1
 • City-Garden-apartment-facilities-proview-2
 • City-Garden-apartment-facilities-proview-3
 • City-Garden-apartment-location-proview

For rent $ 1,100 / Month - Apartment
1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent in City Garden Binh Thanh includes 1 bedroom, 1 bathroom, an area of about 70m2. The apartment has full of luxury and modern furniture. Apartment for rent in Crecent tower, middle floor, nice view.

Price for rent: $ 1,100 / Month.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121