Apartment for rent at Sala Sadora with 3 bedrooms with river view

 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-01
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-02
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-03
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-04
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-05
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-06
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-07
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-08
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-09
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-10
 • Sala-Sadora-apartment-for-rent-3beds-low-floor-proview-150719-11
 • Sala-Sadora-layout-mat-bang-can-ho-3pn-119m2
 • Sala-Sadora-facilities-tien-ich-1
 • Sala-Sadora-facilities-tien-ich-2
 • Sala-Sadora-facilities-tien-ich-3
 • Sala-Sadora-facilities-tien-ich-4

For rent $1,500 / Month - Apartment
119 m2 3 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Sala Sadora apartment for rent in District 2 includes 3 bedrooms, 2 bathrooms, large living room, with an area of ​​119m2.
Apartment for rent with fully furnished, luxury design, low floor, beautiful river view at Tower B.

Rental price:  $ 1,500 / Month .

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121