Apartment for rent at Masteri An Phu District 2, 2 bedrooms high floor

  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-block-B-proviewland-141219-01
  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-block-B-proviewland-141219-02
  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-block-B-proviewland-141219-03
  • Masteri-An-phu-apartment-for-rent-2brs-70m2-block-B-proviewland-141219-04
  • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-2pn-69,8m2
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
  • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 900 / Month - Apartment
70 m2 2 Bedrooms 2 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Masteri An Phu apartment for rent in District 2 with 2 bedrooms, 2 bathrooms, an area of 70m2, fully furnished with high-class furniture. Nice view on high floor for rent.
Price for rent: $ 900 / Month – Including management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121