Apartment 3 bedrooms for rent on low floor Opal Saigon Pearl area 136m2

  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-01
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-02
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-00
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-03
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-04
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-05
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-06
  • Opal-Saigon-Pearl-ban-can-ho-3PN-136m2-view-biet-thu-saigon-pearl-tang-thap-proviewland-111220-07
  • Saigon-Pearl-Opal-mat-bang-can-ho-07
  • Saigon-Pearl-mat-bang-layout-Opal

For rent $ 1,300 / Month - Apartment
136 m2 3 Bedrooms 3 Bathrooms Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

Apartment for rent at Opal Saigon Pearl has an area of ​​135.88m2, apartment architecture includes 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, dining room, kitchen, balcony, … with modern design.
Luxury apartment for rent at Opal Saigon Pearl Binh Thanh has no furniture, low floor apartment, very nice view toward Saigon Pearl Villas.
Price for rent:  $ 1,300 / Month  ~ 30 Million VND / Month.

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121