1 bedroom apartment for rent in Masteri An Phu high floor nice view

 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-01
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-02
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-03
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-04
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-05
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-06
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-07
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-08
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-09
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-10
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-11
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-12
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-13
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-14
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-15
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-16
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-17
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-18
 • Masteri-An-Phu-apartment-for-rent-1br-block-B-proviewland-081119-19
 • Masteri-an-phu-layout-mat-bang-1pn-52m2
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-a
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-b
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-c
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-d
 • Masteri-An-Phu-facilities-tien-ich-e

For rent $ 800 / Month - Apartment
52 m2 1 Bedroom 1 Bathroom Print
Lưu ý: Vì số lượng sản phẩm bán và cho thuê luôn biến động từng ngày. Các bài post trên trang web chỉ là 1 phần nhỏ trong tổng giỏ hàng bán và cho thuê.
Anh Chị Khách mua hoặc Thuê hãy liên hệ trực tiếp để có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.
Chat :
Note: The above price is subject to change by landlord without prior notice. Price and availability have to checked at the time or enquiry.
Please contact (+84) 919 46 2121 for exact price.
Chat :

The apartment in Masteri An Phu for rent, high floor B tower with nice view. Apartment architecture includes 1 bedroom, 1 bathroom, an area of 52m2. Apartment for rent has been fully furnished with luxury furniture, luxurious design.
Price for rent: $ 800 / Month – Included management fee.

Utilities

Maps

Other properties

Call Now SMS Chat Zalo Whatapps

0919 94 2121